Otagowano: nawozy naturalne

Obornik przechowywany bezpośrednio na gruncie – przesiąkanie zanieczyszczeń do wód podziemnych 0

Bałtyk umiera przez „czarne złoto rolnictwa”

Dyrektywa azotanowa w praktyce, czyli rozporządzenie „pod padniętym cielęciem” Za postępującą eutrofizację i degradację Bałtyku w znacznej mierze odpowiada Polska, z terenu której pochodzi niemal połowa spływających do wód biogenów (azot i fosfor). Znaczny udział...