Regulamin

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Fundacji ECCE – Europejskie Centrum Klimatu i Środowiska z siedzibą w Milanówku, adres: ul. Piłsudskiego 28B, 05-822 Milanówek, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407365, wydawca i administrator serwisu internetowego „Zielonewybory.pl” , zwanej dalej „ECCE”.

Każdego użytkownika serwisu „Zielonewybory.pl” obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.zielonewybory.pl.

 1. Rodzaj zbieranych przez ECCE danych osobowych.
 2. Poprzez poprawne wypełnienie formularza zapisu do newslettera znajdującego się na stronie www.zielonewybory.pl. Z chwilą wypełniania formularza zapisu newslettera w Serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez ECCE swoich danych osobowych, obejmujących aktywny adres konta poczty elektronicznej.
 3. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane techniczne, dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp.
 4. Podczas kontaktu z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email itp. użytkownik przekazuje ECCE swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.
 5. Sposób wykorzystania danych.
 6. Wszystkie dane przetwarzane przez ECCE zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą wykorzystywane przez ECCE wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Po wyrażeniu zgody, zebrane dane będą wykorzystane także w celach marketingowych, badaniach rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników Serwisu.
 7. Wypełnienie formularza zapisu na newsletter jest równoznaczne z zezwoleniem na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres email newslettera. Newsletter ma na celu stałe informowanie o nowościach pojawiających się w serwisie, a także o podejmowanych przez ECCE działaniach, materiałach promocyjnych i reklamowych dotyczących ECCE.
 8. Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających z serwisu Zielonewybory.pl, zbierania danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.zielonewybory.pl lub do personalizacji jej zawartości.
 9. ECCE jest jedynym dysponentem tych danych osobowych. Dane osobowe nie będą sprzedawane ani udostępniane innym osobom trzecim.
 10. Administratorem danych osobowych jest ECCE, która przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przy pomocy firmy informatycznej Freshmail, ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków.

III. Zmiany danych osobowych.

 1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 2. Można dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania ECCE o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, faxu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W przypadku nieudostępnienia lub usunięcia danych osobowych, ECCE zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek).
 5. Serwis www.zielonewybory.pl może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chce, aby pliki cookies były zapisywane na swoim komputerze należy dostosować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.
 6. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Fundacji i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Fundacji, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.
 7. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej WWW.zielonewybory.pl mogą przestać być dostępne.
 8. Proces wyrejestrowania.
 9. W każdej chwili można skontaktować się z Fundacją, aby nie otrzymywać kolejnych informacji marketingowych, związanych z organizowanymi akcjami promocyjnymi, informujących o prowadzonych przez Fundację akcjach lub bieżącej działalności Fundacji, czy też próśb o wsparcie naszych działań. Oświadczenie spowoduje, że nie będziemy się kontaktować we wskazanym przez użytkownika zakresie. Twoje dane osobowe zostaną w takim przypadku w naszej bazie i będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych przez użytkownika.
 10. Aby zrezygnować z newslettera otrzymywanego mailowo, można użyć do tego linku służącego do rezygnacji, umieszczonego w treści każdej naszej wiadomości mailowej.
 11. Można żądać całkowitego usunięcia podanych danych osobowych, a Fundacja zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu danych z bazy Fundacji, nie będziemy się mogli kontaktować z użytkownikiem, ani przesyłać żadnych informacji związanych z naszą działalnością.
 12. Reklamacje.
 13. Masz prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.
 14. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Fundacji: Piłsudskiego 28B, 05-822 Milanówek.
 15. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.
 16. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Fundację.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.zielonewybory.pl.
 2. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, możesz skontaktować się z Fundacją, pisząc do nas na adres: Fundacja ECCE- Europejskie Centrum Klimatu i Środowiska, Piłsudskiego 28B, 05-822 Milanówek lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: ecce@ecce.pl.
 3. Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy adresatem a naszą Fundacją będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.